Ostania aktualizacja :


Stronę odwiedziło już

 


 

Wiadomości

 

 

 

Przesłuchanie kandydata na komisarza do spraw rozwoju Andrisa Piebalgsa

 

W dniu 11 stycznia rozpoczęły się w Parlamencie Europejskim przesłuchania kandydatów desygnowanych do stanowiska komisarzy Unii Europejskiej. Szefowie unijnych resortów są przesłuchiwani przez posłów poszczególnych komisji parlamentarnych, przed którymi muszą wykazać się wiedzą merytoryczną i doświadczeniem zawodowym, które zdaniem posłów pozwoli im objąć stanowisko komisarza

 

Andris Piebalgs /Łotwa/ desygnowany na stanowisko komisarza do spraw rozwoju odpowiadał na pytania o główny cel polityki rozwoju i walki z ubóstwem. Kandydat na komisarza podkreślił, iż Unia musi „zachować swą pozycje lidera pomocy w świecie rozwijającym się”. Zgodził się również, iż „błędem byłoby z jednej strony dawać pieniądze, a z drugiej je zabierać w ramach innej polityki.” Zwrócił także uwagę, że zmiany klimatyczne i zwalczanie ubóstwa powinny być finansowane osobno.

 

Poseł Filip Kaczmarek w swoich pytaniach do desygnowanego komisarza skupił się na koordynacji współpracy między Wysoką Przedstawiciel UE do Spraw Zagranicznych a komisarzem do spraw rozwoju. A. Piebalgs zapewnił posłów, iż oczekuje owocnej i bezkonfliktowej współpracy z Wysoką Przedstawiciel UE do Spraw Zagranicznych, Catherine Ashton i obiecał, że będzie dostępny dla Parlamentu Europejskiego „siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę”.

 

Poseł Kaczmarek pytał także o umiejscowienie krajów, które przystąpiły po 2004 roku do UE w polityce rozwojowej: wiele krajów Europy Środkowej i Wschodniej w ciągu ostatnich 20 lat przeżyło głęboką transformację ekonomiczną, społeczną i polityczną, i niektóre z tych doświadczeń mogą być użyteczne dla krajów rozwijających się, bo są to doświadczenia zakończone sukcesem. Które obszary mogą być Pana zdaniem użyteczne w pomocy krajom rozwijającym się?

 

Desygnowany Komisarz Andris Piebalgs zgodził się z F. Kaczmarkiem, że należy wykorzystać pewne elementy doświadczeń nowych krajów oraz zapewnił, że Komisja Europejska zamierza wydać dokument, w którym podsumuje najlepsze praktyki z krajów Europy Środkowowschodniej nadające się do wykorzystania w krajach rozwijających się.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Copyright © 2006 CyberBob