Ostania aktualizacja :


Stronę odwiedziło już

 


 

Wiadomości

 

 

 

Poseł Filip Kaczmarek za rezolucją w sprawie Białorusi

 

10 marca w podczas sesji plenarnej w Strasburgu przyjęto rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji społeczeństwa obywatelskiego i mniejszości narodowych na Białorusi.

 

Rezolucja potępia m.in. represje stosowane przez władze białoruskie wobec przywódców i członków Związku Polaków na Białorusi kierowanego przez Andżelikę Borys oraz wzywa do ponownej legalizacji ZPW.

 

Dokument wyraża również zainteresowanie otwartym i zorganizowanym dialogiem z Białorusią, pod warunkiem, że liberalizacja systemu politycznego na Białorusi doprowadzi do konkretnych rezultatów i będzie odzwierciedleniem poszanowania praw człowieka i praworządności.

 

Poseł Filip Kaczmarek głosujący za przyjęciem „białoruskiej” rezolucji wyraził swoją solidarność ze wszystkimi obywatelami Białorusi, którzy nie mogą w pełni korzystać z praw obywatelskich. "Przestrzeganie praw mniejszości i zapewnienie minimalnych standardów, a w konsekwencji dobro i Białorusi i dobro Białorusinów to intencje, które przyświecają tej rezolucji"- powiedział Filip Kaczmarek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Copyright © 2006 CyberBob