Ostania aktualizacja :


Stronę odwiedziło już

 


 

Wiadomości

 

 

 

Międzynarodowa konferencja o prześladowaniu chrześcijan na świecie

 

O prześladowaniu chrześcijan na świecie dyskutowano podczas międzynarodowej konferencji na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu, w sobotę 10 kwietnia. Zaczęła się ona od wspólnej modlitwy w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Informacja o katastrofie dotarła do uczestników tuż przed rozpoczęciem spotkania.

 

Konferencję zorganizował europoseł Filip Kaczmarek, który w swoim wystąpieniu przedstawił możliwości i działania Parlamentu Europejskiego w kwestii ochrony chrześcijan przed prześladowaniami. O genezie i przyczynach prześladowań w czasach współczesnych, mówił ks. dr Waldemar Cisło. Szwedzki pastor Sven-Erik Persson mówił o zjawisku chrystianofobii w swoim kraju, przytaczając również przykłady z innych państw. Ks. prof. Gernot Weirich poruszył problem prześladowań religijnych w hitlerowskich Niemczech. Ks. Karol Tomecki przedstawił problem represji za wiarę na Białorusi. Sytuację chrześcijan w Republice Chińskiej przybliżył Krzysztof Nieszwiec. Natomiast Jarosław Pietrzak - dyrektor Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej im. Króla Dawida w Poznaniu, opowiedział o roli jego placówki w działaniach misyjnych na świecie ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Indiach.

 

O wyjątkowości roli lekarza-chrześcijanina mówił dr n. med. Jan Grzeszkowiak, który podsumowując swoją prezentację powiedział: „niezależnie od tego, w jakich warunkach, środowisku, czy kulturze pracuje dziś lekarz chrześcijanin, dysponuje on narzędziem - medycyną, które może być wspaniałym nośnikiem uzdrowienia ciała, duszy i ducha oraz zniszczonych relacji. Tym, który łamie bariery jest jednak Bóg, działający często przez zwykłego człowieka bez reszty poddanego Bogu, odważnie niosącego Jego miłość i pokój tam, gdzie inni wznieśli mury i wykopali rowy”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Copyright © 2006 CyberBob