Ostania aktualizacja :


Stronę odwiedziło już

 


 

Wiadomości

 

 

 

Filip Kaczmarek przewodniczącym kapituły konkursu Nasza Europa 

 

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom i zmieniającym się realiom Towarzystwo Samorządowe zainicjowało w 2000 roku konkurs Nasza Europa. Konkurs ten jest kontynuacją konkursu samorządowego organizowanego dla gimnazjalistów, w zasadniczej części zaś porusza zagadnienia integracji europejskiej. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół średnich i zawodowych województwa wielkopolskiego.

 

Projekt skierowany jest bezpośrednio do środowisk szkolnych, ale stała współpraca z mediami pozwala dotrzeć do bardzo szerokiego grona odbiorców, którymi są mieszkańcy gmin i powiatów województwa wielkopolskiego.

 

Celem konkursu jest uzyskanie wzrostu zainteresowania tematyką i problematyką europejską w kręgach młodzieżowych oraz aktywne członkostwo młodzieży w Unii Europejskiej, w kontekście ogólnokrajowym jak i indywidualnym.

 

Konkurs odbywa się od 2000 roku. Dotychczas wzięło w nim udział ponad 16 tyś uczniów. W tym roku przewodnictwo w kapitule konkursu objął poseł do Parlamentu Europejskiego Filip Kaczmarek, który funduje główną nagrodę – wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

 

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa szkoły w konkursie poprzez:

 

1. elektronicznie, poprzez formularz – na stronie http://www.towarzystwo.konin.lm.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=1

 

2. telefonicznie (0-63) 243 75 80 Koordynator konkursów : Grażyna Sędziak

 

3. listownie na adres: Towarzystwo Samorządowe, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin

 

PRAWIDŁOWE ZGŁOSZENIE musi zawierać następującą informację: imię i nazwisko opiekuna szkolnego, dokładny adres szkoły, telefon kontaktowy i adres e-mail.

 

Przewodniczący Kapituły:

Filip Kaczmarek - Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

Członkowie:

Paweł Arndt - Poseł na Sejm RP

Ireneusz Niewiarowski - Senator RP

Andrzej Wojtyła - Główny Inspektor Sanitarny

prof. dr hab. Marek Ziółkowski - Wicemarszałek Senatu RP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Copyright © 2006 CyberBob