Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/filipk/public_html/include/header.php on line 31
Filip Kaczmarek

Dzisiaj jest: wtorek, 16 lipiec 2019

Obecnie znajdujes sie na:

»Strona główna

» W Wielkopolsce

» Szanse rozwojowe...

Szanse rozwojowe Wielkopolski

Szanse rozwojowe Wielkopolski

W Parlamencie Europejskim jest olbrzymi nacisk na walkę z bezrobociem ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych powiedział Filip Kaczmarek podczas Konferencji „Szanse rozwojowe Wielkopolski w programach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020”.
 
Konferencja, którą zorganizował Wojewódzki Urząd Pracy miała na celu przedyskutowanie w gronie sygnatariuszy Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Wielkopolskiego Rynku Pracy nowe zasady i możliwości pozyskiwania funduszy europejskich na walkę z bezrobociem.

Eurodeputowany Filip Kaczmarek został poproszony o zainaugurowanie konferencji wykładem na temat procedury i harmonogramu przyjmowania Wspólnych Ram Finansowych na lata 2014-2020. Przy okazji europoseł mówił o unijnych projektach walki z bezrobociem w tym szczególnie na temat Europejskich Gwarancji dla Młodzieży.

Filip Kaczmarek przedstawił zgromadzonym kulisy negocjacji WRF 2014-2020, mówiąc miedzy innymi o obozach negocjacyjnych, takich jak  „better spending” czyli zwolennikach mniejszego budżetu oraz o obozie Przyjaciół Polityki Spójności, w którym ważną rolę odgrywa Polska.  W ramach negocjacji, z uwagi na zasadę jednomyślności, obozy te muszą dojść do konsensusu, więc co podkreślał Filip Kaczmarek, w Unii Europejskiej bardzo ważna jest umiejętność dochodzenia do kompromisów.

Uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się na czym polega wzmocniona rola PE po traktacie z Lizbony oraz przyjrzeć szczegółowo wynikom porozumienia Rady Europejskiej i zastrzeżeniom parlamentu odnośnie rozwiązań przedstawionych przez Radę.

Szczegółowo na temat Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 oraz o głównych  założeniach dotyczących programu krajowego „PO WER” i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ mówiła w następnym wystąpieniu Sylwia Wójcik, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Następnie odbyła się dyskusja z udziałem sygnatariuszy Partnerstwa
 
 
 /mp/Dodano: 20.09.2013