Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/filipk/public_html/include/header.php on line 31
Filip Kaczmarek

Dzisiaj jest: czwartek, 25 kwiecień 2019

Obecnie znajdujes sie na:

»Strona główna

» W Parlamencie...

» Grupa EPL za...

Grupa EPL za większym zaangażowaniem sektora prywatnego w pomoc rozwojową

Grupa EPL za większym zaangażowaniem sektora prywatnego w pomoc rozwojową

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 25 września końcowy dokument poświęcony Milenijnym Celom Rozwoju. Porozumienie zostało osiągnięte za pomocą Unii Europejskiej, a dokument opracowany po długich negocjacjach wskazuje drogę dla nowych ram rozwojowych po 2015 r. - W dokumencie zostało podkreślone, że po 2015 r. będziemy mieć jednolite i całościowe ramy, a ich głównym celem będzie walka z ubóstwem i zapewnienie zrównoważonego rozwoju. Najważniejsze jednak będzie ich wdrożenie - oświadczyli Filip Kaczmarek, przewodniczący delegacji Parlamentu Europejskiego na Szczyt ONZu w sprawie przeglądu Milenijnych Celów Rozwoju, i Gay Mitchell, współkoordynator Grupy EPL w komisji rozwoju.
 
 - Uniwersalność Milenijnych Celów Rozwoju i wspólny wysiłek społeczności międzynarodowej, pod silnym przywództwem UE, sprawiły, że udało nam się osiągnąć postępy w walce z ubóstwem. Wciąż jest jednak wiele do zrobienia. Musimy podwoić nasze starania, żeby przyspieszyć postęp w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju do roku 2015 i określić nowe ramy rozwojowe - podkreślił Filip Kaczmarek.

Dzięki zasadzie wzajemnej odpowiedzialności i wzmocnieniu globalnego partnerstwa na rzecz rozwoju, uzgodniono, że głównym wyzwaniem jest znalezienie nowych sposobów finansowania nowych ram rozwoju.

- Cieszy nas, że uwzględniono głos Europy w opracowywaniu tych nowych zasad, na których oparta będzie agenda rozwojowa po 2015 roku, łącznie z podejściem opartym o poszanowanie praw człowieka, o co szczególnie apelował Parlament Europejski. Od samego początku negocjacji Unia Europejska podkreślała, że nie da się zwalczać ubóstwa ani zapewnić trwałego rozwoju bez poszanowania praw człowieka – powiedział Filip Kaczmarek.
 
 Dodano: 26.09.2013