Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/filipk/public_html/include/header.php on line 31
Filip Kaczmarek

Dzisiaj jest: wtorek, 13 listopad 2018

Obecnie znajdujes sie na:

»Strona główna

» W Parlamencie...

» Druga...

Druga październikowa sesja plenarna w Strasburgu

Druga październikowa sesja plenarna w Strasburgu

W najbliższy poniedziałek rozpocznie się już druga w tym miesiącu sesja plenarna w Strasburgu. W nadchodzącym tygodniu posłowie zajmą się następującymi kwestiami:

Budżet UE 2014-2020: Parlament nie chce cięć we wzroście i pomocy humanitarnej

 
Parlament gotowy jest do odrzucenia cięć zaproponowanych przez Radę, w wydatkach na wzrost i zatrudnienie, podczas głosowania nad budżetem UE na rok 2014, w środę. Podobnie stać się może z cięciami Rady w wydatkach na pomoc humanitarną dla Bliskiego Wschodu oraz uchodźców. Natomiast budżet Parlamentu zostanie znacznie ograniczony. Po głosowaniu plenarnym, Rada i Parlament wejdą w 21 dniowy okres "koncyliacji", podczas którego będą negocjować nowe porozumienie. Rekomendacje komisji parlamentarnej ds. budżetu, dla różnych pozycji budżetowych, a także rekomendacje Rady, znajdują się w tabelce po prawej stronie.
 
Posłowie określają własne priorytety dla Szczytu Rady Europejskiej

 
Priorytety dla nadchodzącego Szczytu Rady Europejskiej (24-25 października) będą omawiane z Komisją oraz Prezydencją Rady, we środę, o 9.00. Posłowie, najprawdopodobniej, położą nacisk na konieczność zmniejszenia bezrobocia wśród ludzi młodych, wzmocnioną i prospołeczną unię gospodarczą i monetarną, wspomaganie innowacyjności oraz radzenie sobie z falami migracji w basenie Morza Śródziemnego.

Potrzebna jest lepsza koordynacja gospodarcza pomiędzy państwami UE


Coroczna rezolucja Parlamentu na temat tzw. europejskiego semestru, za pomocą, którego państwa członkowskie UE koordynują swoje polityki gospodarcze i budżetowe, będzie przedmiotem debaty i głosowania, w środę rano. W projekcie rezolucji pochwalono postępy, ale zwrócono też uwagę, że potrzebne są istotne poprawki. W rezolucji przygotowanej przez Elisę Ferreirę (S&D, PT), Parlament z zadowoleniem przyjmuje wysiłki skierowane na przyjęcie zgłaszanych wcześniej uwag, ale uznaje, że należy dokonać kolejnych ulepszeń. Europejski semestr powinien być skierowany przede wszystkim na wzrost, zatrudnienie oraz sprawy społeczne. Należy również wzmocnić odpowiedzialność demokratyczną za podejmowane decyzje oraz przekonywać w państwa członkowskie, że to ich rola jest najistotniejsza, podkreślono w rezolucji.
 
Migranci: UE musi unikać kolejnych tragedii na Morzu Śródziemnym

 
Fale migracyjne w basenie Morza Śródziemnego będą przedmiotem rezolucji, głosowanej w środę. Gwałtowny napływ migrantów, będący przyczyną takich tragedii, jak ta niedawna u wybrzeży Lampedusy i Sycylii, jest wyzwaniem nie tylko dla Włoch, ale także dla całej UE, podkreślili posłowie, podczas ostatniej sesji. Solidarność z migrantami musi przejawiać się nie tylko w słowach, ale i w czynach, powiedzieli podczas debaty. Niektórzy posłowie wzywali do utworzenia wspólnej polityki legalnej migracji, solidarności z państwami członkowskimi najbardziej narażonymi na fale migracyjne oraz pracy u źródeł problemu, w państwach, z których pochodzą migranci.
 
Szpiegowanie przez NSA: Posłowie o zawieszeniu porozumienia UE- USA

 
Pytaniem, będącym przedmiotem głosowania nad niewiążącą rezolucją w środę, jest czy UE powinna wstrzymać współpracę z USA przy programie śledzenia środków finansowych należących do terrorystów (TFTP), w odpowiedzi na rzekomy wyciek danych bankowych obywateli UE, którymi zarządza belgijska firma SWIFT, do Agencji Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych. Podczas debaty 9 października, Komisarz Malmström oświadczyła, że nie zamierza proponować zawieszenia porozumienia. Komisarz Malmström powiedziała posłom, że: "Na obecnym etapie nasze kontakty z firmą SWIFT oraz rządem Stanów Zjednoczonych, nie ujawniły żadnych dowodów na naruszenie warunków porozumienia TFTP. Dlatego też nie zamierzam proponować jego zawieszenia". Podczas gdy posłowie z grup Socjalistów & Demokratów Zielonych oraz Zjednoczonej Lewicy, wzywali do zerwania porozumienia w odpowiedzi na oskarżenia o szpiegowanie, członkowie Europejskiej Partii Ludowej oraz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, uznali, że takie zachowanie byłoby "nieodpowiedzialne".
 
Posłowie za wzmocnieniem kontroli implantów i protez

 
Posłowie wezwą do zaostrzenia monitoringu, lepszej certyfikacji oraz zapewnienia możliwości śledzenia wadliwych urządzeń medycznych, w odpowiedzi na skandale związane z implantami piersi i protezami biodrowymi, podczas debaty nad projektem nowych przepisów, mających na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów, we wtorek. Komisja ds. zdrowia proponuje też zaostrzenie przepisów dotyczących pozaustrojowych urządzeń diagnostycznych, jak testy ciążowe, DNA czy wykrywające wirus HIV. Proponowane przepisy mają na celu zniwelowanie różnic w interpretacji obecnych zasad, poprawę ochrony zdrowia publicznego oraz zapewnienie lepszych możliwości śledzenia urządzeń medycznych. Poprawki zgłoszone przez członków komisji ds. zdrowia w sprawozdaniu przygotowanym przez Dagmar Roth-Behrendt (S&D, DE), powinny zapewnić łatwiejszy dostęp do danych klinicznych zarówno profesjonalistom, jak i zwykłym obywatelom. Parlament chce także wzmocnienia uprawnień organów oceniających zgodność z normami. Komisja ds. zdrowia, chce również poprawić bezpieczeństwo pozaustrojowych urządzeń diagnostycznych, takich jak: testy ciążowe, cukrzycowe, na obecność wirusa HIV oraz testy DNA, przy pomocy poprawek złożonych przez Petera Liese (EPP, DE) do odrębnego zbioru przepisów. Proponuje się tam również stworzenie komisji etycznej oraz zasady dotyczącej świadomej zgody pacjentów, na przeprowadzenie testów.
 
Aung San Suu Kyi odbierze nagrodę Sacharowa przyznaną jej 23 lata temu

 
Liderka opozycji z Birmy/Myanmaru Aung San Suu Kyi otrzyma nareszcie nagrodę Sacharowa, przyznaną jej w 1990 roku, podczas ceremonii, która odbędzie się w Strasburgu, we wtorek w południe. Następnie odbędzie się konferencja prasowa, o 12.35. Aung San Suu Kyi zostala uwolniona z aresztu domowego 3 lata temu. Parlament Europejski przyznał nagrodę Sacharowa Aung San Suu Kyi w 1990 roku, w uznaniu dla jej walki o demokrację oraz rządy prawa w Birmie/Myanmarze, kiedy przebywała ona w areszcie domowym. Została z niego uwolniona w listopadzie 2010 roku a jej partia wygrała 43 z 45 miejsc, podczas wyborów uzupełniających, w kwietniu 2012 roku. Aung San Suu Kyi przewodzi obecnie opozycji parlamentarnej.
 
Przestępczość zorganizowana, korupcja i pranie pieniędzy: jak je ograniczyć

 
Sposoby na walkę z przestępczością zorganizowaną, korupcją i praniem pieniędzy, we wtorek będą przedmiotem debaty a w środę głosowania. Zostały one wyszczególnione w planie działań UE na lata 2014-2019, a opracowane przez komisję parlamentarną, stworzoną specjalnie w tym celu. Atak na zasoby finansowe oraz źródła finansowania grup przestępczych, znajduje się na szczycie listy priorytetów. Oszustwa związane z VAT kosztują on 100 miliardów euro rocznie, a koszty korupcji to 1%PKB Unii. Komisja ocenia, że coroczne straty spowodowane oszustwami na podatku VAT w UE, wynoszą 100 miliardów euro, ilość ludzi zmuszanych do pracy to 880 000, ilość spraw korupcyjnych w sektorze publicznym wynosi 20 milionów, a koszty korupcji to 1% unijnego PKB. Atak na zasoby finansowe grup przestępczych i używanie ich dla dobra społeczeństwa, zniesienie tajemnicy bankowej, walka z ustawianiem meczy, nielegalnymi zakładami sportowymi oraz kupowaniem głosów, a także stworzenie prokuratury dla UE oraz wprowadzenie wspólnej definicji dla zachowań typu mafijnego, to niektóre ze złożonych projektów. Komisja Specjalna ds. Przestępczości zorganizowanej, korupcji oraz prania pieniędzy powstała w marcu 2012, w celu oceny wpływu działalności typu mafijnego na gospodarkę i społeczeństwo w UE oraz przygotowania rekomendacji dotyczących przepisów oraz innych środków, przy pomocy których UE może poradzić sobie z zagrożeniami na poziomie międzynarodowym oraz na poziomie poszczególnych krajów. Według oceny Komisji Europejskiej globalne dochody z działalności przestępczej wynoszą 3,6% globalnego PKB, podczas gdy koszty korupcji w UE to 1% unijnego PKB.
 
Konferencja na temat zmiany klimatu: Parlament przedstawia swoje priorytety

 
Kolejna konferencja klimatyczna ONZ, odbędzie się w Warszawie, od 11 do 22 listopada i będą w niej brali udział posłowie PE. Zgodnie z rezolucją głosowaną w piątek, celem konferencji powinno być ustalenie harmonogramu dla osiągnięcia globalnego oraz wiążącego porozumienia w 2015 roku, w Paryżu. Podczas debaty z radą posłowie zadadzą pytania o postępy w przygotowaniach do konferencji. UE powinna zredukować emisje gazów cieplarnianych o przynajmniej 50% do 2030 roku, poprzez, między innymi, dostosowania technologiczne tworzące przyjazną klimatowi gospodarkę w przyszłości, twierdzi komisja ds. środowiska, odpowiedzialna za głosowany tekst. Członkowie komisji, podkreślają też, jak ważne jest ustalenie ceny emisji dwutlenku węgla dla międzynarodowego lotnictwa oraz transportu morskiego.Dodano: 18.10.2013