Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/filipk/public_html/include/header.php on line 31
Filip Kaczmarek

Dzisiaj jest: wtorek, 16 lipiec 2019

Obecnie znajdujes sie na:

»Strona główna

» W Wielkopolsce

» Konferencja...

Konferencja samorządowa

Konferencja samorządowa

Filip Kaczmarek weźmie udział w konferencji konferencji naukowej pt. Polski samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem – osiągnięcia, niepowodzenia, wyzwania, którą organizuje Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Konferencja odbywa się we współpracy z Metropolią Poznań oraz Konwentem Starostów Województwa Wielkopolskiego. Honorowy Patronat nad konferencją objęło Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.
 
Celem konferencji jest przedstawienie roli samorządu terytorialnego w Polsce jako formy decentralizacji administracji publicznej, która przyczyniła się do demokratyzacji systemu zarządzania państwem. Najważniejszą częścią konferencji będzie debata otwarta pt.Samorząd terytorialny z perspektywy regionu, powiatu, gminy oraz metropolii, w której udział wezmą: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Prezydent Miasta Poznania i Prezes Stowarzyszenia Metropolia Poznań Ryszard Grobelny, Starosta Poznański i Wiceprezes Stowarzyszenia Metropolia Poznań Jan Grabkowski, Starosta Ostrzeszowski i Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego Lech Janicki oraz Wójt Chodzieży i Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Jacek Gursz.
 
Program konferencji wygląda następująco:
·         9:30-10:00– uroczyste rozpoczęcie konferencji;
·         10:00-11:30– wystąpienia pracowników naukowych wraz z dyskusją:
o   Prof. UAM dr hab. Robert Kmieciak – Miejsce samorządu wojewódzkiego
w systemie zarządzania regionem.

o   Dr Jacek Pokładecki – Czy w Polsce potrzebny jest samorząd powiatowy? Refleksje na temat roli samorządu ponadgminnego w systemie zarządzania państwem.
o   Dr Mikołaj Tomaszyk – Gmina w systemie władzy publicznej Polski –
w poszukiwaniu równowagi pomiędzy nadmiarem obowiązków a niedoborem środków finansowych.

o   Dr Paweł Antkowiak – Ustawa metropolitalna – brakujące ogniwo reform samorządowych w Polsce.
·         11:30-12:00– przerwa kawowa;
·         12:00-14:00– debata otwarta pt. Samorząd terytorialny z perspektywy regionu, powiatu, gminy oraz metropolii;
·         14:00-15:00– obiad i zakończenie konferencji.
 
O godzinie 15:00 odbędą się ponadto:
·         Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego, sala 43.
·         Rada Metropolii Poznań, sala 125.
 
Link do strony internetowej organizatora:
http://www.wnpid.amu.edu.pl/pl/aktualnosci-konferencje/2309-konferencja-samorzadowa.html
 

 Dodano: 27.11.2013