Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/filipk/public_html/include/header.php on line 31
Filip Kaczmarek

Dzisiaj jest: wtorek, 16 lipiec 2019

Obecnie znajdujes sie na:

»Strona główna

» W Parlamencie...

» Poprawa jakości...

Poprawa jakości usług kolejowych dla pasażerów

Poprawa jakości usług kolejowych dla pasażerów
Projekt przepisów przegłosowany przez Parlament w środę, pozwoli na zwiększenie konkurencji i poprawę jakości usług kolejowych oraz obsługi pasażerów. Organy krajowe, które obecnie powierzają kontrakty kolejowe jednemu operatorowi musiałyby przeprowadzić przetarg lub podać przyczynę zrezygnowania z niego. Nowi lub mniejsi operatorzy otrzymaliby łatwiejszy dostęp do infrastruktury, uproszczone byłyby też skomplikowane procedury autoryzacji wiążące się wprowadzaniem do ruchu pojazdów kolejowych.
 
Zgodnie z poprawkami wprowadzonymi przez Parlament, do projektu przepisów odnoszących się do zawierania umów, w celu poprawy jakości usług kolejowych i położenia nacisku na konkretne ulepszenia, skierowane na pasażerów, umowy o świadczenie usług publicznych będą musiały zawierać listę kryteriów odnoszących się do jakości usług oraz efektywności.
 
Organy krajowe, mogłyby zawierać umowy na świadczenie usług publicznych bezpośrednio z wybranym operatorem kolejowym, jednak przepisy ustaliłyby maksymalny okres trwania takiej umowy oraz wymagałyby uzasadnienia bezpośredniego przyznania kontraktu, zgodnie z kryterium najwyższej skuteczności, w którym zawierałaby się punktualność, efektywność kosztowa, częstotliwość świadczonych usług oraz satysfakcja klientów, uznał Parlament.
 
Operatorzy świadczący usługi publiczne, wybrani przez organy krajowe, powinni zagwarantować swoim pracownikom warunki pracy odpowiadające narodowym, regionalnym bądź lokalnym standardom oraz odpowiednie warunki przeniesienia związane ze zmianą operatora. Musieliby oni także honorować umowy zbiorowe oraz zapewnić godne warunki zatrudnienia i pracy, dodano w tekście.
 
Proponowane przepisy mają również na celu stworzenie możliwości operatorom kolejowym dopiero wchodzącym na rynek, poprzez równy dostęp do infrastruktury, przyznając jednak zasadnicze znaczenie usługom publicznym. Niemniej jednak limitowanie rozmiaru tych umów, oparte na określeniu na minimalnej ilości kontraktów, dla każdego państwa członkowskiego, w zależności od natężenia ruchu, powinno pomóc mniejszym operatorom w konkurowaniu o kontrakty na dostarczanie usług publicznych.
 
Posłowie wsparli także zmiany w przepisach, pozwalające na zharmonizowanie zasad certyfikacji dotyczących bezpieczeństwa dla operatorów kolejowych oraz skrócenia czasu oraz kosztów procedury autoryzacji pojazdów kolejowych. /europarl.eu, as/


Dodano: 27.02.2014