Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/filipk/public_html/include/header.php on line 31
Filip Kaczmarek

Dzisiaj jest: wtorek, 17 wrzesień 2019

Obecnie znajdujes sie na:

»Strona główna

» W Parlamencie...

» Kolejny sukces...

Kolejny sukces europosła Filipa Kaczmarka

Kolejny sukces europosła Filipa Kaczmarka

Ukazał się raport analizujący aktywność polskich posłów do Parlamentu Europejskiego kadencji 2009-2014. Raport został sporządzony przez Towarzystwo Inicjatyw Naukowych i zredagowany przez doktorantów Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

„Celem badań było sprawdzenie poziomu aktywności polskich posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy dostąpili reelekcji w wyborach z 2009 roku. Zgodnie z oczekiwaniami wyniki analizy wskazują na wzrost aktywności w porównaniu z poprzednią kadencją, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zagregowanym. Największy progres w pierwszym analizowanym wymiarze zaliczył Filip Kaczmarek (PO), który poprawił niemal wszystkie kategorie składające się na aktywność plenarną. Na wyróżnienie w tym względzie zasługują również: Lidia Geringer de Oedenberg (SLD), Jan Olbrycht (PO), Małgorzata Handzlik (PO), Bogusław Sonik (PO), Adam Gierek (UP) oraz Adam Bielan (PRJG)”.

Warto podkreślić, że poseł Kaczmarek zanotował znaczący progres we wszystkich analizowanych kategoriach z wyjątkiem obecności na posiedzeniach plenarnych, która, mimo spadku o 2 punkty procentowe, jest nadal najwyższa w PO.


Z raportem można zapoznać się na stronie http://www.polskiewybory.org//
MS/Dodano: 03.05.2014