Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/filipk/public_html/include/header.php on line 31
Filip Kaczmarek

Dzisiaj jest: sobota, 20 lipiec 2019

Obecnie znajdujes sie na:

»Strona główna

» W Parlamencie...

» Nielegalna...

Nielegalna eksploatacja bogactw naturalnych w Republice Środkowoafrykańskiej

Nielegalna eksploatacja bogactw naturalnych w Republice Środkowoafrykańskiej

Poseł Filip Kaczmarek zwróciła się do Komisji z zapytaniem o Nielegalna eksploatacja bogactw naturalnych w Republice Środkowoafrykańskiej.

W dniu 5 grudnia 2013 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ jednogłośnie przyjęła rezolucję 2127(2013) w sprawie Republiki Środkowoafrykańskiej, w której „potępia nielegalną eksploatację bogactw naturalnych w Republice Środkowoafrykańskiej, która sprzyja przedłużającemu się konfliktowi, a także podkreśla znaczenie położenia kresu tej nielegalnej działalności, w tym również poprzez wywarcie odpowiedniej presji na ugrupowania zbrojne, handlarzy i wszystkie inne zamieszane podmioty”. Rada Bezpieczeństwa wyraziła również zdecydowaną wolę nałożenia ukierunkowanych sankcji na tych, którzy zakłócają pokój oraz działają na szkodę stabilności i bezpieczeństwa m.in. poprzez wspieranie nielegalnych ugrupowań zbrojnych lub siatek przestępczych dzięki nielegalnej eksploatacji bogactw naturalnych, w tym diamentów.

W związku z powyższym, poseł zapytał, czy Komisja zamierza wywrzeć presję na ugrupowania zbrojne i inne podmioty zamieszane w nielegalną eksploatację bogactw naturalnych w Republice Środkowoafrykańskiej?
 
Odpowiedzi udzieliła  wysoka przedstawiciel/wiceprzewodniczącą Komisji Catherine Ashton.
 
UE opracowała kompleksowe podejście koncentrujące się przede wszystkim na stabilności, ale także na budowaniu zdolności instytucjonalnej państwa i poprawie zarządzania. W celu zagwarantowania, by broń z UE nie trafiała do ugrupowań zbrojnych w Republice Środkowoafrykańskiej, UE przyjęła decyzję Rady 2013/798/WPZiB z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Środkowoafrykańskiej  zmienioną decyzją Rady 2014/125/WPZiB z dnia 10 marca 2014 r. . Akt ten wdraża rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ (RB ONZ) nr 2127 (2013) z dnia 5 grudnia 2013 r. i nr 2134 (2014) z dnia 28 stycznia 2014 r., poprzez wprowadzenie embarga na handel bronią wobec Republiki Środkowoafrykańskiej oraz zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych pewnych osób, które prowadzą albo wspierają działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności w Republice Środkowoafrykańskiej.
 
UE przyjęła FLEGT (plan działań Unii Europejskiej na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa) w roku 2003 r. Dnia 28 listopada 2011 r. podpisano z Republiką Środkowoafrykańską dwustronną dobrowolną umowę o partnerstwie, na mocy której strony dążą do zagwarantowania, że tylko produkty z drewna pochodzącego z legalnego źródła przywożone są do UE z Republiki Środkowoafrykańskiej
 
W wyniku kryzysu górnictwo Republiki Środkowoafrykańskiej zostało czasowo zawieszone w ramach systemu certyfikacji procesu Kimberley (SCPK), w drodze decyzji administracyjnej w sprawie Republiki Środkowoafrykańskiej z dnia 23 maja 2013 r. Republika Środkowoafrykańska nie ma więc prawa do prowadzenia handlu surowcem diamentowym. Decyzja administracyjna PK w sprawie Republiki Środkowoafrykańskiej została przywrócona na posiedzeniu plenarnym SCPK, które odbyło się w Johannesburgu w listopadzie 2013 r. Sytuacja poddana będzie ponownej ocenie podczas międzysesyjnego posiedzenia PK w Szanghaju (Chiny) w czerwcu 2014 r. Na posiedzeniu plenarnym zwrócono się do grupy roboczej ds. monitorowania (obecnie pod przewodnictwem UE), aby monitorowała sytuację, w porozumieniu z pozostałymi organami roboczymi PK.
  
/EM/Dodano: 20.05.2014