Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/filipk/public_html/include/header.php on line 31
Filip Kaczmarek

Dzisiaj jest: sobota, 20 lipiec 2019

Obecnie znajdujes sie na:

»Strona główna

» W Parlamencie...

» Bezpieczna żywność

Bezpieczna żywność

Bezpieczna żywność


Poseł Filip Kaczmarek zwrócił się do Komisji Europejskiej z pytaniem w sprawie bezpiecznej żywności.

Wielu Europejczyków ma ogromny problem z otyłością. Jest to spowodowane ubogą dietą, złymi nawykami żywieniowymi i niskowartościowymi, sztucznie przetworzonymi produktami.

Wspólna polityka rolna UE przez lata wspierała wiejską produkcję. Jednak problem nisko wartościowej żywności nadal jest aktualny. CAP powinna promować bezpieczną żywność i lepszą politykę dla małych przedsiębiorstw. Dodatkowo konsumenci powinni posiadać informacje o sposobie produkcji ich posiłków. UE powinna promować ekologiczną produkcję dla zdrowszej Europy, a najłatwiejszym rozwiązaniem jest wspieranie pasterstwa oraz promocja lokalnej produkcji.

Filip Kaczmarek zapytał, czy Komisja wkłada wystarczająco dużo wysiłku we wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw umiejscowionych w trudnych lokalizacjach, dzięki czemu mogą wypasać zwierzęta na dogodnych dla nich terenach przez większość roku? A także, dlaczego UE nie zachęca rolników do produkowania przynajmniej połowy karmy dla zwierząt we własnym zakresie, na swoich farmach?
 
W imieniu Komisji odpowiedzi udzielił Dacian Cioloșa, stwierdzając, że problemy poruszone przez posła Kaczmarka są uwzględnione w różnych działaniach w ramach WPR.

Wśród priorytetów nowej polityki rozwoju obszarów wiejskich po 2013 r.  Komisja wyraźnie wymieniła rozwój krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych.
 
Ponadto celem nowych ram dla programów „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole” jest skuteczniejsze rozwiązanie kwestii związanych z odżywianiem, wzmocnienie elementów edukacyjnych tych programów oraz walka z otyłością.
 
Ścisłe europejskie normy mają również na celu uregulowanie praktyk zarządzania w ramach gospodarki rolnej, zapewnienie bezpiecznych produktów oraz zachęcenie do wytwarzania produktów wysokiej jakości.

Odrębnie odniesiono się do każdego z dwóch pytań.
1. Płatności bezpośrednie odgrywają istotną rolę w zapewnieniu długoterminowej rentowności gospodarstw rolnych poprzez dostarczenie pewnego źródła dochodu producentom. W ten sposób płatności bezpośrednie przyczyniają się do utrzymania rolnictwa na obszarach wiejskich w całej Europie. Mogą zostać przyznane dodatkowe płatności dla rolników na obszarach o ograniczeniach przyrodniczych (w tym na obszarach górskich). Poza tym ukierunkowane działania rolno-środowiskowo-klimatyczne, jak również inne działania związane z rozwojem obszarów wiejskich takie jak rolnictwo ekologiczne, powinny w znacznej mierze przyczynić się do poprawy jakości środowiska i gleby.
 
2. Oddzielenie płatności od produkcji, jeśli chodzi o dopłaty rolne, zwiększyło elastyczność podejmowania decyzji w gospodarstwie, pozostawiając rolnikom wybór uprawy roślin. Ponadto istniejąca różnorodność gospodarstw rolnych nie pozwala wymagać od rolników produkowania części paszy potrzebnej dla zwierząt w ich własnych gospodarstwach. Mimo to wielu hodowców produkuje znaczną część paszy dla własnych zwierząt./EM/Dodano: 21.05.2014