Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/filipk/public_html/include/header.php on line 31
Filip Kaczmarek

Dzisiaj jest: sobota, 20 lipiec 2019

Obecnie znajdujes sie na:

»Strona główna

» W Parlamencie...

» Uchodźcy z Czeczenii

Uchodźcy z Czeczenii

Uchodźcy z Czeczenii

Poseł Filip Kaczmarek zwróciła się z zapytaniem do Komisji w sprawie napływających do Unii Europejskiej uchodźców z Czeczenii.

Mimo zakończonej wojny w Czeczenii ludzie uciekają ze swojej ojczyzny w poszukiwaniu bezpieczeństwa, pracy i godnego życia. W pierwszej połowie 2013 r. wniosek o status uchodźcy złożyło 10 407 osób. Dla porównania w 2012 r. takich wniosków złożono 10 753.

Ludzie ubiegający się o status uchodźcy wjeżdżają do Polski, aby zaraz pojechać dalej: najczęściej do Niemiec, Francji czy krajów Beneluksu.
Zgodnie z prawem unijnym osoba o statusie uchodźcy może poruszać się i przebywać w strefie Schengen przez 90 dni bez prawa do pracy. Człowiek, który dopiero ubiega się o taki status, nie ma prawa przekraczania granic.
Do momentu rozpatrzenia wniosku cudzoziemiec może zamieszkać w ośrodku albo samemu wynająć mieszkanie. W ośrodku ma zapewnione wyżywienie, zgodne z jego kulturą i religią, naukę polskiego, a dzieci – szkołę. Pomoc obejmuje również lekarza. W samej Czeczenii organizowanie takich wyjazdów do Europy stanowi poważny biznes. Pośrednicy zarabiają na niewiedzy swoich klientów.
Z monitoringu sytuacji w Czeczenii nie wynika, aby ostatnio sytuacja jej mieszkańców się pogorszyła, mimo to w ciągu ostatnich 20 lat ten kraj opuściło 20 proc. ludności.
Obywatele Czeczenii żyją w pewnym zawieszeniu, mimo zakończonej wojny nie chcą osiedlać się i odbudowywać swojej ojczyzny.
Wobec powyższego, Filip Kaczmarek zapytał Komisję:
1.            Czy Komisja ma plan wspierania Czeczenów?
2.            Czy Komisja rozważa wsparcie państw członkowskich UE, do których przyjeżdżają obywatele Czeczenii?
W imieniu Komisji odpowiedzi udzieliła komisarz Cecilię Malmström.
 
Z informacji Eurostatu wynika, że liczba wniosków o udzielenie azylu w UE składanych przez obywateli Federacji Rosyjskiej nadal malała w czwartym kwartale 2013 r. Liczba ta znacznie spadła w szczególności w Niemczech i Polsce, tj. w krajach najbardziej dotkniętych napływem tych wnioskodawców (odpowiednio o -55 % i -71 %).
 
Komisja nie zapewnia osobom ubiegającym się o azyl i uchodźcom bezpośredniej pomocy. Niesie ona pomoc w celu wspierania i poprawy działań podejmowanych przez państwa członkowskie w celu pełnego i właściwego wdrożenia unijnego dorobku prawnego w dziedzinie azylu, w szczególności zapewnienia odpowiednich warunków przyjmowania wysiedleńców i osób ubiegających się o ochronę międzynarodową oraz jej beneficjentów (niezależnie od kraju pochodzenia).
 
W tym względzie zwraca się uwagę wszystkich zainteresowanych pomocą Czeczenom,  na możliwości finansowania w ramach AMIF-u  (Fundusz Azylu, Migracji i Integracji), który ma wkrótce wejść w życie. 
/EM/Dodano: 26.05.2014