Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/filipk/public_html/include/header.php on line 31
Filip Kaczmarek

Dzisiaj jest: niedziela, 25 sierpień 2019

Obecnie znajdujes sie na:

»Strona główna

» W Parlamencie...

» Uchodźcy z Syrii

Uchodźcy z Syrii

Uchodźcy z Syrii


Poseł Filip Kaczmarek zwrócił się z zapytaniem do komisji w sprawie uchodźców z Syrii.

W związku z wojną domową w Syrii trwającą od 2011 roku do Unii Europejskiej przybywa coraz więcej imigrantów. Jednakże krajem, w którym zanotowano w ostatnim czasie największy napływ ludności syryjskiej, jest Bułgaria, najbiedniejszy kraj UE. Rząd bułgarski twierdzi, że nie ma wystarczających środków, aby wszystkim ubiegającym się o azyl polityczny zapewnić odpowiednie warunki bytu w obozach dla uchodźców. Obozy często są przepełnione, uchodźcy śpią w nieogrzewanych pomieszczeniach, niejednokrotnie brakuje łazienek, występują przerwy w dostawie prądu itd.

Filip Kaczmarek zapytał , w jaki sposób Komisja planuje rozwiązać kwestię uchodźców z Syrii przebywających w Unii Europejskiej?

W imieniu Komisji odpowiedzi udzieliła komisarz Cecilia Malmström.

Komisja wraz z Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) śledziła i nadal uważnie śledzi rozwój sytuacji w terenie. Komisja poruszyła również z Bułgarią szereg konkretnych problemów dotyczących jej procedury azylowej, w tym warunków życia osób ubiegających się o azyl i uchodźców w bułgarskich ośrodkach recepcyjnych. Komisja z zadowoleniem przyjmuje fakt, że władze bułgarskie podejmują działania mające na celu poprawę sytuacji osób ubiegających się o azyl i uchodźców.

Komisja przekazała Bułgarii, celem wsparcia tego kraju, około 8 mln EUR z tytułu pomocy finansowej w sytuacjach wyjątkowych. Środki te wykorzystano głównie na zwiększenie i poprawę możliwości przyjmowania i zakwaterowania osób ubiegających się o azyl (np. renowację i remonty ośrodków recepcyjnych, zapewnienie podstawowych usług takich jak żywność lub opieka medyczna) oraz zwiększenie możliwości władz bułgarskich w zakresie efektywniejszej rejestracji i rozpatrywania wniosków o azyl. W ostatnim sprawozdaniu w sprawie sytuacji w Bułgarii, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców przyznał, że wsparcie to miało znaczący wpływ na poprawę sytuacji. Komisja jest niezmiennie zdecydowana w razie konieczności wspierać Bułgarię lub każde inne państwo członkowskie, którego system azylowy może być zagrożony.

Ponadto Urząd podpisał plan operacyjny z Bułgarią, pozwalający na wysyłanie ekspertów oddelegowanych przez inne państwa członkowskie do wspierania władz bułgarskich na miejscu. Zespoły ekspertów działać będą do września 2014 r.

Na wniosek i jeżeli uzna się to za konieczne, inne państwa członkowskie, których systemy azylowe znajdują się pod presją z powodu nagłego i nieoczekiwanego wzrostu liczby osób ubiegających się o azyl również mogą kwalifikować się do wsparcia.

 
/EM/Dodano: 23.06.2014