Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/filipk/public_html/include/header.php on line 31
Filip Kaczmarek

Dzisiaj jest: niedziela, 25 sierpień 2019

Obecnie znajdujes sie na:

»Strona główna

» W Parlamencie...

» Analfabetyzm w...

Analfabetyzm w krajach rozwijających się

Analfabetyzm w krajach rozwijających się


 
Poseł Filip Kaczmarek zwrocił się do Komisji z zapytaniem w sprawie stanu edukacji w krajach rozwijających się.

250 mln dzieci na całym świecie nie umie czytać, pisać ani liczyć, choć wiele z nich przez szereg lat uczęszczało do szkoły – informuje opublikowany w Addis Abebie raport UNESCO na temat edukacji w świecie w roku sprawozdawczym 2013/2014. Raport zaznacza, że 57 mln dzieci nie ma w ogóle dostępu do nauczania szkolnego. Za przyczyny przedstawionej w dokumencie sytuacji uznaje się, obok dramatycznego braku nauczycieli w krajach rozwijających się, również niewystarczające wykształcenie kadry pedagogicznej oraz niską jakość nauczania. W niektórych krajach klasy szkolne liczą ponad 100 uczniów.

W Mongolii ogromną korzyść przyniósł program READ (Rural Education and Development), który miał na celu podwyższenie poziomu nauczania w wiejskich szkołach i zwalczenie analfabetyzmu. Zapewniono szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli, powstał również projekt „torba książek”. Program polega na tym, że dzieci wypożyczały do domu książki, następnie opowiadały swoim rodzinom, czego się z nich nauczyły, i w konsekwencji mogły wypożyczyć kolejny zbiór. Wydaje się prosty w wykonaniu projekt, przyniósł pozytywne skutki dla wielu młodych osób.
Ogromny problem analfabetyzmu istnieje w Etiopii, gdzie aż 35,5% ludności boryka się z tym problem. Może dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie programu READ na tych terenach?

W związku z powyższym poseł Kaczmarek zapytał:

1.    Jakie działania podejmuje KE by zmniejszyć analfabetyzm w Etiopii?
2.    Czy KE rozważała wprowadzenie programu podobnego do READ w innych krajach rozwijających się i borykających z problemem niskiego czytelnictwa i analfabetyzmu?
 
W imieniu Komisji odpowiedzi udzielił komisarz Andris Piebalgs.  
 
1.    Rozmowy prowadzone z państwami członkowskimi UE w Etiopii w ramach „podziału pracy” doprowadziły do jednoznacznego wniosku: w nowym okresie programowania działania podejmowane przez UE sektorze zdrowia powinny być bardziej znaczące niż te podejmowane w dziedzinie edukacji.
 
       Niemniej jednak wsparcie dla programu promowania podstawowych usług będzie kontynuowane w ramach 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju. Program ten zapewnia wsparcie na rzecz zdecentralizowanego świadczenia podstawowych usług (w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, rolnictwa, gospodarki wodnej, dróg wiejskich), co umożliwiło wzrost współczynnika ukończenia edukacji podstawowej z 34 % do 49 %.
      
       Komisja finansuje również światowe partnerstwo na rzecz edukacji (GPE). Globalne partnerstwo na rzecz edukacji w Etiopii ma na celu poprawę warunków nauczania i uczenia się w szkołach podstawowych i średnich, w tym opracowanie podręczników i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli. Od 2006 r. odsetek uczniów uzyskujących wyniki przekraczające 50 % w ramach krajowych ocen kształcenia zwiększa się.
 
2.    Poprawa jakości kształcenia jest głównym elementem strategii UE zmierzającej do udzielenia pomocy krajom zmagającym się z kryzysem edukacyjnym. Komisarz przypomniał w trakcie konferencji wysokiego szczebla UE w sprawie edukacji, że „należy skoncentrować wysiłki na rozwijaniu umiejętności czytania i innych podstawowych umiejętności u dzieci”. W ramach niedawnych działań podjętych w odpowiedzi na sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego stwierdzono, że przeważająca większość projektów UE zawiera elementy zmierzające do poprawy jakości i wyników nauczania w krajach partnerskich.
 
       Projekt READ , realizowany przez Bank Światowy w Mongolii, ma na celu poprawę jakości edukacji, podobnie jak wiele projektów finansowanych przez UE. Jednak ze względu na uwarunkowania lokalne w poszczególnych krajach stosowane są różne metody. Komisja jest również gotowa dostosować swoje działania do priorytetów rządowych i strategii sektorowych.


/EM/Dodano: 23.06.2014