Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/filipk/public_html/include/header.php on line 31
Filip Kaczmarek

Dzisiaj jest: niedziela, 25 sierpień 2019

Obecnie znajdujes sie na:

»Strona główna

» Platforma Obywatelska

» Konferencja o...

Konferencja o spółkach komunalnych

Konferencja o spółkach komunalnych

Członkowie poznańskiej Platformy Obywatelskiej dyskutowali o stanie spółek komunalnych.
 
W piątek, 27 lutego, podczas wystąpienia rozpoczynającego konferencję przewodniczący poznańskiej Platformy - Filip Kaczmarek powiedział, że co jakiś czas dowiadujemy się o różnych problemach spółek komunalnych. Mówił między innymi, że: „Jeżeli ZKZL przekształci się w spółkę będziemy mieli w Poznaniu aż trzy spółki zajmujące się sprawami mieszkaniowymi. Wypracowanie odpowiedniego modelu funkcjonowania spółek komunalnych wymaga podejścia strategicznego, a nie doraźnego. Dzięki spojrzeniu strategicznemu – kontynuował Filip Kaczmarek - będziemy mieli łatwiejsze zadanie jeżeli będzie trzeba będzie podejmować konkretne decyzje, np. w sprawie powoływania nowych spółek, które teoretycznie mogą lepiej wykonywać pewne zadania niż urząd miasta".
 
Jako pierwszy mówca wystąpił radca prawny Krzysztof Urbaniak, który przedstawił formy prawne działalności gminy w zakresie gospodarki komunalnej. W swym wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na fakt, że to do jednostek samorządu terytorialnego należy wybór form organizacyjnoprawnych działalności komunalnej. Zakres tej swobody jest stosunkowo szeroki, choć doznaje on pewnych ograniczeń.Wskazał, że zasadnicze znaczenie dla organów samorządów ma kwestia wyboru optymalnych form organizacyjnoprawnych prowadzonej działalności komunalnej. Na tym tle zwrócił uwagę na postępującą tendencję wyboru przez jednostki samorządu terytorialnego formy spółki kapitałowej jako instrumentu prowadzenia działalności komunalnej.
 
Wojciech Kręglewski, radny Miasta Poznania, mówił o realizacji inwestycji infrastrukturalnych poprzez miejskie spółki. Wskazał, że spółki prawa handlowego mogą być skutecznym, a przede wszystkim bezpiecznym narzędziem realizacji zadań inwestycyjnych miasta. Umożliwiają bowiem finansowanie ważnych dla funkcjonowania i rozwoju gminy inwestycji, poza budżetem, gdzie istotną barierą są ograniczenia ustawowe co do limitu zadłużenia. Dla zobrazowania takiego rozwiązania posłużył się przykładem realizowanego przez m. Poznań projektu przygotowania terenów pod budownictwo jednorodzinne w rejonie Michałowo-Sowice.
 
Jakub Jędrzejewski, radny Miasta Poznania i wiceprezes spółki Szpitale Wielkopolski, skoncentrował się na temacie - Samorządowe spółki celowe prawa handlowego. Plusy i minusy. Plusy to, jego zdaniem, – odrębność organizacyjna i finansowa, znacząca samodzielność podejmowanych decyzji organizacyjnych oraz finansowych, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, większa przejrzystość. Jako minusy takich rozwiązań wskazał m.in.: brak możliwości bezpośredniej dotacji bieżącej działalności spółki, gdzie można tylko zwiększać kapitał zakładowy; konieczność stosowania przez spółkę zapisów ustawy o zamówieniach publicznych, większe koszty osobowe funkcjonowania komunalnej sp. z o.o..
 
Po wystąpieniach odbyła się dyskusja z udziałem członków Platformy Obywatelskiej.  Dotyczyła ona problemów związanych z uzbrajaniem gruntów pod budownictwo jednorodzinne. Podniesiono kwestie rozwoju budownictwa wielorodzinnego z udziałem spółek miejskich wzorem innych samorządów w Polsce. W czasie rozmowy oceniano funkcjonowanie i kondycję poszczególnych spółek miejskich w Poznaniu.Dodano: 23.02.2013