Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/filipk/public_html/include/header.php on line 31
Filip Kaczmarek

Dzisiaj jest: niedziela, 25 sierpień 2019

Obecnie znajdujes sie na:

»Strona główna

» Apel o uwolnienie...

Apel o uwolnienie Karmy Samdrupa w Parlamencie Europejskim - wiadomosci.ngo.pl

Polski eurodeputowany Filip Kaczmarek zaproponował 6 września 2010 tzw. oświadczenie pisemne w sprawie skazania tybetańskiego działacza Karmy Samdrupa, tybetańskiego ekologa i filantropa skazanego w czerwcu 2010 r. na 15 lat więzienia i pozbawienia praw politycznych.

Zgodnie z Regulaminem, oświadczenie staje się stanowiskiem Parlamentu Europejskiego, jeśli podpisze je ponad połowa posłów w okresie trzech miesięcy.

W związku z tym Program Tybetański Fundacji Inna Przestrzeń wysłał apel o poparcie oświadczenia do wszystkich polskich eurodeputowanych, oraz zwrócił się do organizacji działających na rzecz Tybetu w Unii Europejskiej o podjęcie podobnych działań.

Poniżej przedstawiamy treść naszego listu do Posłów oraz treść oświadczenia zaproponowana przez posła Kaczmarka.

Poseł Filip Kaczmarek (PO) z Poznania od wielu lat angażuje się w działania na rzecz praw Tybetańczyków. Jest członkiem Tibet Intergroup w Parlamencie Europejskim, w 2006 roku brał udział w delegacji PE do Dharamsali. W styczniu br. w odpowiedzi na nasz apel zwrócił się do Ministra Spraw Zagranicznych z apelem o podjęcie działań na rzecz uwolnienia Dhondupa Wangchena.

List Fundacji Inna Przestrzeń do polskich europarlamentarzystów:

Warszawa, 11 października 2010 r.

Szanowna Pani Poseł / Szanowny Panie Pośle

Zwracamy się do Pani/Pana w sprawie trzech Tybetańczyków działających na rzecz ochrony środowiska, którzy w ostatnim czasie zostali aresztowani przez chińskie władze. Prosimy o podpisanie w tej sprawie pisemnej deklaracji, przedłożonej przez Posła Filipa Kaczmarka.

Trzej bracia – Rinchen Samdrup, Karma Samdrup oraz Chime Namgyal byli uznawani przez chińskie władze jako wzorowi obywatele, a państwowe media informowały o ich zaangażowaniu w działaniach na rzecz środowiska i kultury. Jednakże na fali zataczającej coraz szersze kręgi kampanii wymierzonej w tybetańskich intelektualistów, pisarzy i inne prominentne postaci, ocena władz wobec trójki Tybetańczyków uległa zmianie. Karma Samdrup, znany ekolog i filantrop, został skazany na 15 lat więzienia w styczniu br. na podstawie sfabrykowanych oskarżeń o ‘rabowanie grobowców’. Jego starszy brat, Rinchen Samdrup, został skazany w czerwcu br. na 5 lat za „nawoływanie do podziału państwa” (jego prawnik twierdzi, że został oskarżony o umieszczenie w Internecie artykułu zawierającego wzmiankę o Dalajlamie). Zaś najmłodszy z braci, Chime Namgyal, odbywa trwający 21 miesięcy wyrok ‘reedukacji przez pracę’, na który został skazany za „naruszanie bezpieczeństwa narodowego”.

Trzej Tybetańczycy byli założycielami zdobywającej wyróżnienia i nagrody organizacji ekologicznej „Three Rivers Environmental Protection” i od dłuższego czasu podejmowali działania na rzecz ochrony źródeł rzek Yangcy, Żółtej i Mekong. Organizacja blisko współpracowała z władzami. W 2004 roku Karma konsekwentnie powstrzymywał się od działalności politycznej.

Rinchen Samdrup i Chime Namgyal zostali aresztowani 7 września 2009 r. po konflikcie dotyczącym działań na rzecz przyrody w ich rodzinnym regionie Chamdo w Tybetańskim Regionie Autonomicznym (najprawdopodobniej oskarżyli policję o kłusownictwo). 3 stycznia 2010 r. Karma Samdrup został zatrzymany przez chińską policję pod starymi (z 1998 r.) zarzutami „grabienia grobowców w okręgu Yanqi”, w Ujgurskim Regionie Autonomicznym. Zarzuty te zostały oddalone przez policję 12 lat temu, kiedy Karma Samdrup przedłożył rządową licencję na handel zabytkami. Uważa się, że prawdziwym powodem aresztowania Karmy były jego nieskuteczne działania na rzecz uwolnienia braci.

Od momentu aresztowania Karma był bity i poddawany torturom. Podczas rozprawy w sądzie mówił o miesiącach przesłuchań, długich okresach pozbawiania snu, biciu i zmuszaniu do przyjmowania substancji, po których krwawiły jego oczy i uszy. Prawnik Karmy Samdrupa, Pu Zhiqiang, wyraził poważne zaniepokojenie trudnościami stwarzanymi przez władze, w tym fałszowaniem dowodów, złym tłumaczeniem oraz odrzuceniem prośby o wysłuchanie w sprawie złego traktowania w areszcie. Organizacja Human Rights Watch wydała oświadczenie wskazujące, że jego sprawa pokazuje „poważne i powtarzające się naruszanie przez Chiny własnych procedur prawa kryminalnego”, w tym odmowę możliwości spotkania z rodziną i prawnikiem przez ponad sześć miesięcy po aresztowaniu i brak wystarczającego czasu na przygotowanie do rozprawy.

Zwracamy się do Pani/Pana o poparcie Pisemnej Deklaracji w Parlamencie Europejskim. Jej treść przekazujemy w załączeniu. W sprawie podpisów uprzejmie prosimy kontaktować się z Biurem Poselskim Posła Filipa Kaczmarka.

Będziemy także wdzięczni za zwrócenie uwagi na zaproponowane stanowisko Pani/Pana kolegom i koleżankom w Parlamencie Europejskim.

 

Oświadczenie pisemne

zgodnie z art. 123 Regulaminu

w sprawie skazania tybetańskiego działacza Karmy Samdrupa

Filip Kaczmarek

Termin: 6.12.2010

 0063/2010

Oświadczenie pisemne w sprawie skazania tybetańskiego działacza Karmy Samdrupa

Parlament Europejski,

–             uwzględniając art. 123 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w dniu 25 czerwca 2010 r. Sąd Ludowy w prowincji Xinjiang skazał tybetańskiego socjologa i społecznika Karmę Samdrupa na 15 lat więzienia oraz utratę praw politycznych

B. mając na uwadze, że Karma Samdrup został ponownie postawiony przed sądem pod zarzutem "okradania antycznych grobowców", który w 1998 roku został oddalony w ze względu na brak dowodów

C. mając na uwadze, że Karma Samdrup i jego bracia - Rimczen Samdrup i Jigme Namgyal są od kilku miesięcy poddawani torturom, gdyż narazili się władzy w Czamdo, oskarżając funkcjonariuszy lokalnego Biura Bezpieczeństwa Publicznego za organizowanie nielegalnych polowań na zwierzęta należące do gatunków zagrożonych wyginięciem

D. mając na uwadze, że wyroki te wpisują się w nową falę aresztowań i wyroków wymierzonych po raz pierwszy od czasów rewolucji kulturalnej w tybetańskich intelektualistów, działaczy i artystów

1. wzywa władze chińskie do natychmiastowego uwolnienia tybetańskiego aktywisty i jego braci oraz ponownego rozpatrzenia sprawy Karmy Samdrupa przez niezawisły sąd

2. wzywa Chiny do honorowania swoich zobowiązań w sprawie przestrzegania praw człowieka

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy Radzie, Komisji i parlamentom Państw Członkowskich