Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/filipk/public_html/include/header.php on line 31
Filip Kaczmarek

Dzisiaj jest: niedziela, 25 sierpień 2019

Obecnie znajdujes sie na:

»Strona główna

» Wystawa unikatowych...

Wystawa unikatowych fotografii polskich podróżników w siedzibie Parlamentu Europejskiego


Wirtualna Polska 26 sierpnia 2011

Wystawa unikatowych fotografii polskich podróżników w siedzibie Parlamentu Europejskiego

 
Kazimierz Nowak w otoczeniu dzieci - Kongo Belgijskie

Afryka polskich podróżników i wolontariuszy
- edukacja globalna

Żaden kontynent nie przyciąga uwagi tak jak Afryka. Żadna forma przekazu nie przyciąga wzroku tak jak fotografia. Jedno i drugie kojarzy się z sentymentem do chwytania ulotnych momentów pełnych czaru. Jedno i drugie łączy, zdawałoby się odległą Polskę, z tym kontynentem. Wystawa fotografii w Parlamencie Europejskim odpowiada na pytanie o źródło tego związku. Przedstawia zdjęcia z projektów realizowanych w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej.

W dniach 29-31 sierpnia 2011 r. w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli będzie miała miejsce wystawa unikatowych fotografii, pt. „Afryka polskich podróżników i wolontariuszy - edukacja globalna”. Widzowie będą mogli zapoznać się z dwoma rodzajami zdjęć.

Pierwsze, blisko stuletnie pochodzą z pionierskiej wyprawy Kazimierza Nowaka. Drugie, współczesne fotografie, wybrane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, pochodzą z projektów pomocowych dofinansowanych przez MSZ RP na rzecz Afryki w latach 2007-2010.

Kazimierz Nowak, pionier polskiego reportażu, dziennikarz, fotograf i globtroter. W latach 1931-1936 jako pierwszy człowiek na świecie odbył niezwykłą, samotną i pozbawioną wsparcia finansowego podróż przez Afrykę (z północy na południe i z powrotem, łącznie 40 tys. km). Wyruszył z Trypolisu i dotarł aż do Kapsztadu, skąd wrócił inną trasą, do Algieru. Jego głównym środkiem transportu był rower, ale część trasy pokonał także pieszo, konno, czółnem oraz na wielbłądzie. Polski podróżnik omijał uczęszczane szlaki, wybierając te najtrudniejsze i zarazem, jego zdaniem, najciekawsze. W barwnych relacjach z niezwykłą wrażliwością opisywał życie codzienne i zwyczaje plemion afrykańskich. Jego reportaże regularnie ukazywały się w polskiej prasie przedwojennej podczas całej 5-letniej podróży, którą finansował ze skromnych honorariów.

Jego głównym przyjacielem podczas wyprawy po kontynencie afrykańskim był aparat fotograficzny. Nowak (8 X 1932) zanotował: Dziś pierwszą rolkę filmu założyłem do aparatu – Wszystko nic trudnego – znam już kamerę jak własną kieszeń. Zrobiłem dziś pierwsze 4. Zdjęcia próbne – jutro dokończę rolkę, a wieczór wywołam, nie masz pojęcia jaki ciekaw jestem rezultatu! Dzięki pasji naszego rodaka powstały niezwykłe fotografie, które uchwyciły klimat Afryki z początków XX wieku.

Za czasów Kazimierza Nowaka Afryka była fascynująca lecz niedostępna. A jednak Polacy do niej ciągnęli. Dziś jest to kontynent, z którym jesteśmy związani nie tylko względami sentymentalnymi, ale także stosunkami międzynarodowymi. W te pierwsze świetnie wpisuje się Fundacja im. Kazimierza Nowaka, która popularyzuje dorobek podróżnika.
W dobie globalizacji wspólnota międzynarodowa czuje się odpowiedzialna za stale rosnącą przepaść między bogatą Północą a biednym Południem.
Jest to istotne zwłaszcza, gdy się wie, że jedna trzecia ludności na świecie żyje w obszarach dotkniętych niedostatkiem wody oraz cierpi z powodu braku odpowiednich warunków sanitarnych. Warto również przypomnieć, że od wielu lat najniżej sklasyfikowane pod względem poziomu życia pozostają państwa Afryki, których problemy związane są m.in. z niską produktywnością sektora rolnego oraz zbyt wolnym rozwojem pozostałych gałęzi gospodarki. Szczególna troska o ten region jest podyktowana również tym, że w niektórych krajach Afryki Subsaharyjskiej, z powodu braku szkół i kadry, nauczyciele muszą pracować na dwóch, a nawet trzech zmianach w ciągu dnia, w klasach liczących nawet 70 uczniów.

Pomoc rozwojowa stanowi odpowiedź ze strony krajów rozwiniętych na problem ubóstwa, z którym w XXI wieku boryka się wiele krajów. Kraje biedne nie są w stanie rozwijać się wyłącznie własnymi siłami, dlatego korzystają z pomocy innych państw i instytucji międzynarodowych. Przezwyciężenie globalnej luki rozwojowej stanowi wyzwanie dzisiejszych czasów. Problemy głodu i ubóstwa wymagają z jednej strony rozwiązań ogólnoświatowych, z drugiej zaś konieczne jest zaangażowanie każdego państwa z osobna. Podstawowymi formami pomocy rozwojowej są: pomoc finansowa, rzeczowa i techniczna.

Polska, dzięki postępom w transformacji politycznej i gospodarczej, od 2004 r. należy do grona państw donatorów działających na rzecz zmniejszenia poważnych dysproporcji w poziomie i jakości życia obywateli krajów rozwiniętych i rozwijających się krajów Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej oraz Europy Wschodniej.
Każdego roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych określa geograficzny i tematyczny zakres inicjatyw realizowanych w ramach nadzorowanej przez siebie rezerwy celowej. Pomoc realizowana jest w formie dwustronnych programów i projektów (pomoc dwustronna) oraz dobrowolnych wpłat wielostronnych przekazywanych do międzynarodowych instytucji, funduszy i organizacji (pomoc wielostronna). Zasadnicza część środków finansowych kierowana jest do państw priorytetowych programu polskiej pomocy zagranicznej we współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi, organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego i polskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi.

Z roku na rok zwiększa się liczba i skala przedsięwzięć pomocowych Polski dla krajów rozwijających się.

W latach 2007-2010 Polska udzieliła blisko 1.487,28 mln USD Oficjalnej Pomocy Rozwojowej, w tym 31,5 mln USD na rzecz Afryki.

Wystawa „Afryka polskich podróżników i wolontariuszy - edukacja globalna” odbywać się będzie pod auspicjami: Filipa Kaczmarka - Posła do Parlamentu Europejskiego oraz Krzysztofa Stanowskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Poseł Kaczmarek jest jednym z tych, którzy przyczynili się do tego, że dnia 19 lipca 2011 podczas posiedzenia rządu został przyjęty projekt ustawy o współpracy rozwojowej. Poruszane w projekcie zagadnienia są ściśle związane z jego wieloletnią działalnością w ramach europejskiej współpracy rozwojowej. Eurodeputowany od 7 lat jest członkiem Komisji Rozwoju w Parlamencie Europejskim, w której był tegorocznym sprawozdawcą.

Krzysztof Stanowski to współzałożyciel oraz członek władz szeregu organizacji pozarządowych. Od 1989 roku czynnie zaangażowany w prace Fundacji Edukacja dla Demokracji. Członek Zarządu Fundacji, jej Dyrektor Programowy Kierownik Programów Międzynarodowych i od 2001 roku do listopada 2007 Prezes Fundacji. Dwukrotnie wyróżniony nagrodą POL-CUL Foundation za pracę w organizacjach pozarządowych oraz tytułem Zasłużonego Nauczyciela Republiki Mongolii. Kawaler mongolskiego Medalu Wolności oraz Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski. W latach 2007-2010 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej odpowiedzialny za otwartość polskiego systemu edukacji tj. za współpracę międzynarodową, promocję języka polskiego za granicą, a także za współpracę z sektorem pozarządowym.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportami rocznymi podsumowującymi działania pomocowe Polski w latach 2007-2010.

Szczegółowe informacje dotyczące programu polskiej pomocy rozwojowej są dostępne na stronie internetowej: www.polskapomoc.gov.pl

Wszelkie pytania na temat programu polskiej pomocy rozwojowej oraz jej implementacji prosimy kierować na adres: polskapomoc@msz.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej: www.msz.gov.pl
www.polskapomoc.gov.pl