Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/filipk/public_html/include/header.php on line 31
Filip Kaczmarek

Dzisiaj jest: niedziela, 25 sierpień 2019

Obecnie znajdujes sie na:

»Strona główna

» Intergrupy i...

Intergrupy i zespoły parlamentarne

Integrupy oraz zespoły parlamentarne są bardzo nieformalnymi organami tworzonymi z osobistej inicjatywy jednego lub więcej posłów do PE. W ich skład wchodzą posłowie o różnej przynależności politycznej, którzy mają wspólne poglądy na dany temat lub interesują się danym zagadnieniem.

Historia intergrup sięga 1979 roku, kiedy to podczas pierwszej kadencji demokratycznie wybieranego Parlamentu Europejskiego pojawiły się nieformalne zrzeszenia posłów, których połączyła chęć wspólnej pracy nad wybranymi zagadnieniami. Do dzisiaj stanowią one dodatkowe forum współpracy uzupełniając oficjalne działania grup politycznych i komisji parlamentarnych.

Intergrupy nie są oficjalnymi organami Parlamentu, a zatem nie mogą posługiwać się symbolami Parlamentu, ani występować w imieniu Izby.

Większość spotkań intergrup odbywa się w Strasburgu podczas tygodnia sesji plenarnej. Intergrupy często goszczą znaczących uczestników, komisarzy UE, przedstawicieli świata biznesu i środowisk akademickich.

Poseł Kaczmarek jest członkiem 5 intergrup:

1.Intergrupa Tybet
2.Intergrupa Ageing
3.Intergrupa Sport
4.Intergroup Urban
5.Intergrupa SME


Intergrupa Tybet istnieje od 1989 roku, wspiera wszystkie rezolucje Parlamentu Europejskiego dotyczące ochrony praw człowieka w Tybecie oraz ratowania życia więźniów politycznych poprzez dialog z chińskim rządem. Prowadzi debaty, organizuje wystawy i konferencje z uczestnikami z całego świata.

Intergrupa Ageing zajmuje się dokumentami UE dotyczącymi wyzwania jakim stało się gwałtowne starzenie populacji europejskiej. Na forum intergrupy omawiane są tak ważne zagadnienia jak: uczestnictwo osób starszych w rynku pracy, w tym zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach, polityka aktywnej integracji
i partycypacja osób starszych w życiu wspólnoty.

Intergrupa Sport zajmuje się nie tylko poszczególnymi dyscyplinami sportowymi, ale również wpływem sportu na zdrowie fizyczne i psychiczne. Organizuje seminaria oraz dyskusje mające na celu promocję sportu jako zdrowego sposobu życia.
Intergrupa Urban działa od 2004 roku. Zajmuje się europejskimi miastami oraz poziomem życia ich mieszkańców. Jej cele to: monitorowanie prawodawstwa i innych legislacyjnych prac komisji Parlamentu Europejskiego w sprawach dotyczących miast, praca nad wspólnymi strategiami Unii Europejskiej poprzez uwzględnienie potrzeb miast w polityce UE, aktywny udział w przygotowaniu przepisów prawnych, stały kontakt z partnerami, informowanie o realizacji polityki UE w praktyce.

Integrupa SME (Small and Medium Enterprises) jej celem jest zwiększanie świadomości posłów do PE w zakresie roli małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce. Członkowie tej intergrupy wspierają tworzenie przyjaznego prawa dla małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią ponad 99% wszystkich firm w Europie.

Poseł Kaczmarek należy do 11 zespołów parlamentarnych:


1. EP Caucus on Burma
2. The Association of European Parliamentarians with Africa -AWEPA
3. EP Taiwan Friendship Group
4. EP Rugby Union Intergroup
5. EP Beer Club
6. Grupa Robocza - Europejscy Rzecznicy ds. Padaczki
7. Grupa robocza w sprawie Romów
8. Grupa Przyjaciół Unia Europejska- Nepal
9. Grupa Przyjaciół Sri Lanka
10. Grupa Robocza na rzecz innowacji, dostępu do leków oraz chorób związanych z ubóstwem
11. Grupa ds. Koordynacji WyborówEP Caucus on Burma skupia posłów do Parlamentu Europejskiego oraz parlamentarzystów z Birmy, którzy z przyczyn politycznych są represjonowani i nie mogą zasiadać w parlamencie krajowym. Grupa porusza kwestie dotyczące nieprzestrzegania praw człowieka oraz promuje ruch demokratyczny, który ma na celu odbudowę demokracji i praw człowieka w Birmie.

The Association of European Parliamentarians with Africa -AWEPA
(Stowarzyszenie Europejskich Parlamentarzystów z Afryką)- we współpracy
z afrykańskimi parlamentarzystami zabiega o wzmocnienie demokracji parlamentarnej w Afryce, wspiera dialog Afryka-Europa,

EP Taiwan Friendship Group (Grupa Przyjaciół Tajwanu) wspiera rezolucje Parlamentu Europejskiego dotyczące ochrony praw człowieka na Tajwanie

EP Rugby Union Intergroup skupia miłośników tego sportu. Organizuje seminaria, promuje i wspiera sport nie tylko w UE, ale także w krajach rozwijających się.

EP Beer Club został założony w 1995 r. Jest forum dyskusji i wymiany informacji dotyczących przemysłu browarskiego w Unii Europejskiej.

Friends of Free Cuba - Przyjaciele Wolnej Kuby

Friends of Zimbabwe - Przyjaciele Zimbabwe