Ostania aktualizacja :


Stronę odwiedziło już

 


 

Wiadomości

 

 

 

ROZWÓJ W POZNANIU !

 

W listopadzie 2009 roku poseł Filip Kaczmarek, koordynator grupy EPP w Komisji Rozwoju Parlamentu Europejskiego, zwrócił się do Mikołaja Dowgielewicza, Sekretarza Stanu w Komitecie Integracji Europejskiej z propozycją rozważenia organizacji w Poznaniu Europejskich Dni Rozwoju 2011. Jak pisał poseł „Powinniśmy zaprezentować spójną i logiczną wizję działania, także w zakresie współpracy rozwojowej, która niewątpliwie zajmuje ważne miejsce w polityce Unii Europejskiej.”

 

Dzisiaj już wiemy, że Poznań ma szansę stać się w przyszłym roku stolicą rozwoju, która będzie gościć kilka tysięcy uczestników reprezentujących rządy, organizacje i stowarzyszenia europejskie.

 

Europejskie Dni Rozwoju to główna europejska platforma dyskusyjna poświęcona aktualnym problemom współpracy rozwojowej i globalnym wyzwaniom w najważniejszych dziedzinach, takich jak: dobre rządy, zmiany klimatu, międzynarodowe finanse, handel, bezpieczeństwo żywności, woda, energia, rola mediów oraz prawa człowieka i opieka socjalna.

 

Europejskie Dni Rozwoju, w których uczestniczą politycy, urzędnicy służby publicznej, organizacje pozarządowe, przedstawiciele biznesu, środowisk akademickich i mediów, stanowią doskonałą okazję do zacieśnienia współpracy, wymiany doświadczeń i informacji oraz pozyskiwania partnerów do projektów w dziedzinie rozwoju. Oprócz dyskusji nad obecnym i przyszłym kształtem polityki rozwojowej, ich celem jest również informowanie opinii publicznej o kwestiach związanych ze współpracą na rzecz rozwoju. Podczas EDR organizowane są ważne wydarzenia adresowane do szerokiej publiczności: wystawy sztuki, festiwale, koncerty i warsztaty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Copyright © 2006 CyberBob