Ostania aktualizacja :


Stronę odwiedziło już

 


 

Wiadomości

 

 

 

Poznań dla Tybetu 2010

 

Tylu znawców tematyki Tybetańskiej Poznań jeszcze nie gościł. Wszystko za sprawą przedsięwzięcia organizowanego przez europosła Filipa Kaczmarka. Happening, wystawy, projekcja filmu i konferencja w kinie Muza to tylko z niektórych wydarzeń realizowanych w ramach „Poznania dla Tybetu”.

 

„Chcemy pokazać że również Polska przejmuje się losem Tybetańczyków. Takie debaty są bardzo potrzebne. Dzięki temu, że spotykają się w jednym miejscu działacze i organizacje działające na rzecz Tybetu, nasze działania stają się spójne a co za tym idzie bardziej skuteczne. Nieoceniona jest także wymiana wiedzy i spostrzeżeń na obecną sytuację w Chinach w tym względzie”- mówił Filip Kaczmarek

 

Uczestnikami dyskusji „Unia Europejska a Tybet” w kinie Muza byli: dr Filip Kaczmarek –poseł do Parlamentu Europejskiego, Tybetańczyk dr Thupten Kunga Chashab – pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, dr Anna Szymoszyn - etnolog, pracownik PAN, założycielka Fundacji Nyatri na rzecz pomocy dzieciom tybetańskim, Piotr Cykowski z Fundacji Inna Przestrzeń - koordynator programu „Ratuj Tybet”, Marcin Janasik - prezes Stowarzyszenia „Lepszy Świat”, ks. Edmund Jaworski – współorganizator przedsięwzięć popularyzujących kulturę buddyjską i tybetańską. Podczas debaty skupiono się przede wszystkim na omówieniu konkretnych wyzwań stojących przed osobami i organizacjami działającymi na rzecz wolnego Tybetu oraz diaspory tybetańskiej, t. j.: edukacja elit tybetańskich oraz dzieci i młodzieży, niejasny status polityczny Tybetańczyków na uchodźstwie, w tym - uniemożliwianie im przez niektóre linie lotnicze korzystania z ich rejsów, ubezpieczenie i możliwość kształcenia uczniów tybetańskich w Polsce oraz formy pomocy Unii Europejskiej dla Tybetu.

 

Przedsięwzięcie wystartowało o godz. 12. na Dworcu Głównym w Poznaniu, gdzie przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Młodzi Demokraci” zorganizowano happening mający na celu zwrócenie uwagi na los uchodźców i represjonowanych opozycjonistów tybetańskich.

 

Poseł Filip Kaczmarek to osoba, która od lat zajmuje się sprawami Tybetu. Działa między innymi w Intergrupie Tybet w Parlamencie Europejskim, wielokrotnie zabierał głos na forum Parlamentu Europejskiego w obronie represjonowanych mnichów, kierował zapytania do Rady Unii Europejskiej, organizował konferencje i wydarzenia mające zwrócić uwagę na los Tybetańczyków.

 

Istotnym elementem projektu były wystawy. „Tybetańscy bohaterowie” to wystawa plakatów przygotowana przez Fundację Inna Przestrzeń w ramach międzynarodowej kampanii na rzecz uwolnienia tybetańskich więźniów politycznych. Skoncentrowano się na historiach 10 Tybetańskich Bohaterów - więźniów politycznych, skazanych za pokojowe wyrażanie poglądów lub za przekazywanie informacji na temat sytuacji w Tybecie, w tym m.in. XI. Panczenlamy, który w wieku 6 lat został porwany przez władze chińskie w 1995 roku. Natomiast „Tybet - czas na działanie”, wystawa również przygotowana przez Fundację Inna Przestrzeń w ramach programu Ratuj Tybet, to prezentacja najważniejszych zagadnień związanych z Tybetem, t.j.: obecna sytuacja polityczna, sytuację dzieci i dostęp do edukacji, kwestia przestrzegania praw człowieka, w tym stosowanie tortur, wolność religii, emigracja i pokojową działalność Dalajlamy, zagrożenia środowiska naturalnego, propozycje działań na rzecz Tybetu. Zaprezentowano także Wystawa fotografii z pobytu Parlamentarzystów Europejskich w Indiach w Dharmsali, w 2006 r. autorstwa Beaty Machowskiej Kaczmarek.

 

/mp/ /em/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Copyright © 2010 CyberBob